De meisjes van de Goede Herder

De meisjes van de Goede Herder

Op 15 juli jl. verscheen in het NRC een indrukwekkend artikel over dwangarbeid in internaat De Goede Herder. Verschillende vrouwen vertellen hoe zij als minderjarige meisjes in de waskamer of achter de naaimachine arbeid moesten verrichten.

U kunt hun verhalen teruglezen in het artikel 'De meisjes van de Goede Herder'. De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (ook commissie-De Winter genoemd) wordt aangehaald in het artikel: ‘De commissie-De Winter, die het geweld in de jeugdzorg onderzoekt, laat weten geen onderzoek te hebben gedaan naar de dwangarbeid bij de zusters. De commissie is na de publiciteit ‘aan het verkennen’ of zij alsnog onderzoek kan doen. De congregatie verleent de commissie toegang tot haar archief’.


Het klopt dat naar De Goede Herder geen specifiek (archief)onderzoek is gedaan door de commissie. Vanwege het grote aantal internaten en instellingen in Nederland in de periode 1945-heden is het ondoenlijk om deze allemaal onder de loep te nemen. Daarom heeft de commissie eerder besloten een steekproef te nemen. In deze steekproef is De Goede Herder aanvankelijk niet meegenomen. De commissie onderzoekt nu de mogelijkheid om dit alsnog te doen.

De commissie heeft ‘geweld’ als volgt gedefinieerd: ‘geweld is elk, al dan niet intentioneel, voor een minderjarige bedreigend gedrag van fysieke, psychische of seksuele aard dat fysiek of psychisch letsel toebrengt aan het slachtoffer’. Dit houdt in dat als iemand zijn of haar gedwongen tewerkstelling heeft ervaren als geweld, hij/zij hier melding van kan maken bij de commissie.


Heeft u zelf ervaring met psychisch, fysiek of seksueel geweld binnen de jeugdzorg en wilt u hiervan melding doen? Neem dan contact op met het meldpunt van de commissie. Het meldpunt is te bereiken op info@commissiegeweldjeugdzorg.nl, op telefoonnummer 088 371 7500 (bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.30 uur tot 12.30 uur) of via Postbus 344, 2501 CH DEN HAAG. Het meldpunt neemt nog tot 1 januari 2019 meldingen op.

Kijkt u voor meer informatie over het onderzoek op de pagina Onderzoek.