Update werkzaamheden van de commissie (maart 2019)

Update werkzaamheden van de commissie (maart 2019)

De commissie krijgt regelmatig de vraag waar zij op dit moment mee bezig is. Een zeer begrijpelijke vraag vanwege de stilte de afgelopen tijd. De commissie schrijft momenteel haar eindrapport.

Het eindrapport omvat informatie uit vijftien gehouden onderzoeken. Zeven onderzoeken hebben betrekking op de sectoren waar kinderen onder verantwoordelijkheid van de overheid in de periode 1945-heden verbleven hebben. Dan gaat het om diverse instellingen (residentieel, justitieel, Jeugd GGZ, LVB-instellingen, instellingen voor dove of blinde kinderen, instellingen voor minderjarige alleenstaande vreemdelingen) en om pleeggezinnen. Acht onderzoeken zijn sectoroverstijgende onderzoeken die één thema nader uitwerken. Dat zijn bijvoorbeeld onderzoeken naar plegers van geweld, het meldpunt van de commissie en het hulpaanbod voor slachtoffers.

Bijna 700 meldingen mee in het onderzoek

Wat betreft het meldpunt is de commissie blij dat na de sluiting van het meldpunt op 6 januari jl. mensen terecht kunnen bij de Hulplijn Verbreek de Stilte. Bij de sluiting stond de teller op 942 meldingen, waarvan 699 direct onder de doelgroep van de commissie vallen. Deze informatie wordt nu statistisch geanalyseerd en is een belangrijke onderzoeksbron voor de commissie. Er is daarnaast door de commissie en haar onderzoekers met veel mensen persoonlijk gesproken, aan de telefoon of in één-op-één gesprekken. Ongeveer 135 mensen zijn ook nadien nog geïnterviewd.

Planning eindrapport

De commissie streeft ernaar om haar rapport eind mei aan te bieden aan het Kabinet die vervolgens over de openbaarmaking van het eindrapport gaat. In maart zal de commissie haar bevindingen toetsen bij jongeren die recentelijk in de jeugdzorg verbleven hebben, lotgenotenorganisaties en enkele internationale experts.

Wat staat er in het driedelige rapport?

Het eindrapport bestaat uit drie delen. Het eerste deel is het overkoepelende verhaal van de commissie zelf. In het tweede deel worden de vijftien onderzoeken opgenomen die de commissie heeft laten uitvoeren. In het derde deel worden de bijlagen met het onderliggende bronnenmateriaal van alle studies opgenomen.