Wijziging Instellingsbesluit Commissie De Winter

Wijziging Instellingsbesluit Commissie De Winter

De Minister voor Rechtsbescherming en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben het Instellingsbesluit van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg gewijzigd.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • Het onderzoek van de commissie zal uiterlijk 31 december 2018 opgeleverd worden.
  • De commissie is uitgebreid met deskundigheid op het terrein van daders. Per 1 januari 2018 is hiervoor prof. dr. J. Hendriks als lid aan de commissie toegevoegd.