Commissie

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Onder voorzitterschap van professor Micha de Winter voert een multidisciplinair samengestelde wetenschappelijke commissie het onderzoek uit naar geweld in de jeugdzorg in de periode 1945 tot heden.

Professor Micha de Winter (1951) – de voorzitter – is hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht en Lector Jeugd aan de Hogeschool Utrecht. Hij studeerde ontwikkelingspsychologie en werkte o.a. als gezinstherapeut. De Winter geeft onderwijs en doet onderzoek op een breed scala aan pedagogische thema’s, waaronder kinder- en jeugdparticipatie, de rol van de civil society ten aanzien van opvoeding, jeugdbeleid en radicalisering. Hij werkte o.a. als consultant voor Unicef in Darfur, Libanon en Tajikistan. Hij was lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (tot 2012). De Winter publiceerde onder meer Kinderen als Medeburgers, Opvoeding en Democratie en Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding.

Professor Catrien Bijleveld (1958) studeerde Psychologie en Strafrecht en is momenteel hoogleraar Methoden en technieken in de criminologie aan de Vrije Universiteit. Bijleveld is tevens directeur van het NSCR Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving te Amsterdam. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar geweld, experimenteel criminologisch onderzoek, criminele carrières en internationale misdrijven. Ze heeft gepubliceerd in tijdschriften zoals Psychologie, Criminaliteit en Rechtshandhaving, Journal of Experimental Criminologie, Misdaad en Justitie en Criminologie. Ze was lid van de commissie - Samson.

Professor Mariëlle Bruning (1972) is hoogleraar Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden. Zij studeerde Nederlands Recht en Cultuurwetenschappen in Maastricht en promoveerde in 2001 aan de VU Amsterdam op het proefschrift Rechtvaardiging van Kinderbescherming. Zij geeft onderwijs en doet onderzoek met als aandachtsgebieden kinderbescherming, jeugdhulp, kindermishandeling, kinderrechten en de positie van minderjarigen in procedures. Zij werkt samen met organisaties zoals Defence for Children International in het Kinderrechtenhuis Leiden, UNICEF Nederland en de Kinderombudsman. Ze is (parttime) jeugdrechter in de rechtbank van Amsterdam en publiceert regelmatig over diverse onderwerpen op het gebied van familie- en jeugdrecht.

Professor Jeroen Dekker (1952) is hoogleraar Grondslagen van de pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde geschiedenis en wijsbegeerte in Utrecht, promoveerde daar op het proefschrift Straffen, redden en opvoeden over at risk kinderen in West-Europa in de 19 de eeuw, volgde het wekelijkse seminar van Jacques Revel aan de École des Hautes Études en Sciences Sociales in Parijs, en werkte eerder aan de universiteiten van Utrecht (pedagogiek) en Maastricht (geschiedenis). Hij was gasthoogleraar aan de afdeling History and Civilisation van het Europees Universitair Instituut (Florence) in 1998 en 2005, het Europees Instituut van Columbia University (New York) in 2010, en de Universiteit van Sassari in 2016. Tussen 1997-2000 was hij voorzitter van de International Standing Conference for the History of Education (ISCHE). Hij is Co-Editor- in-Chief van Paedagogica Historica. Hij was verantwoordelijk voor deelonderzoek 1, Jeugdzorg in Nederland, 1945-2010, van de Commissie-Samson en publiceert artikelen en boeken (onder meer The Will to Change the Child, Het verlangen naar opvoeden, Educational Ambitions in History, De kunst van het opvoeden) over de lange-termijn geschiedenis van kind, opvoeding en educatie.

Dr. Trudy Mooren (1965) is klinisch psycholoog en senior onderzoeker bij Stichting Centrum ’45, onderdeel van Stichting Arq. Ze is universitair hoofddocent bij Klinische Psychologie, Universiteit Utrecht. Stichting Centrum ’45 is het nationaal instituut voor gespecialiseerde diagnostiek en behandeling van psychotrauma in Nederland. Zij is programmaleider van Kind, gezin en trauma. Ze heeft registraties in diverse interventies, cognitieve gedragstherapie, EMDR en systeemtherapie. Ze publiceert over korte en lange termijn gevolgen van complexe problemen na traumatische ervaringen, met betrekking tot kinderen, adolescenten en gezinnen. Daarnaast is zij lid van het bestuur van de European Society of Traumatic Stress Studies.

Professor Carol van Nijnatten (1951) is ontwikkelingspsycholoog en werkt tot 2017 als hoofddocent Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In 1986 promoveerde hij op ‘Moeder Justitia en haar kinderen, de ontwikkeling van het psychojuridisch complex in de kinderbescherming’, in 1991 in Duitsland gepubliceerd als ‘Die Wahrheitsmaschine’. Van Nijnatten is een expert op het gebied van de verhouding tussen hulp en recht in de jeugdzorg. Hij is verbonden aan de Schadecommissie Geweldsmisdrijven.

Professor Wim Slot (1948) is emeritus hoogleraar Jeugdbescherming aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is oprichter van PI Research en grondlegger van competentiegerichte behandelingsprogramma's. Zijn expertise: jeugdbescherming, jeugdcriminaliteit, ontwikkelingspsychologie en evaluatieonderzoek. Publicaties: De tijden veranderen, de ontwikkelingstaken ook (2015). Een ‘update’ van het competentiemodel Kind en Adolescent Praktijk (2015).

Professor Jan Hendriks (1956) is afgestudeerd als sociaal pedagoog en ontwikkelingspsycholoog. Hij is gepromoveerd op het onderwerp Jeugdige Zedendelinquenten: een studie naar subtypen en recidive. Hendriks is bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie en psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) en bijzonder hoogleraar forensisch orthopedagogische diagnostiek en behandeling aan de Universiteit van Amsterdam(UvA). Hij is expert op het gebied van onderzoek en behandeling van (jeugdige) zedendelinquenten en publiceert regelmatig over dit onderwerp, over jeugdcriminaliteit en interventies. Hendriks werkt voorts als klinisch psycholoog bij forensische polikliniek de Waag in Den Haag.