Hulp en steun

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Het onderzoek van de Commissie Geweld Jeugdzorg is afgerond en het meldpunt is gesloten. Voor vragen en ondersteuning kunt u terecht bij de onderstaande instanties of lotgenotengroepen.

U kunt terecht bij de volgende instanties:

 • Verbreek de Stilte (onderdeel van Slachtofferhulp Nederland) biedt kosteloos emotionele, praktische en juridische ondersteuning aan slachtoffers van (gewelds)misdrijven. Indien u behoefte hebt aan een luisterend oor kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0900-9999 001 (ma t/m vr 09.00 - 17.00 uur). Deze hulplijn is opengesteld voor slachtoffers van fysiek en psychisch geweld, en seksueel misbruik. De medewerkers van de hulplijn zijn op de hoogte van de impact van geweld en seksueel misbruik op slachtoffers. Zij kunnen samen met u bekijken welke hulp het beste bij u en uw situatie past. Indien gewenst kunnen zij u ook doorverwijzen naar hulpverlening. Via de website www.verbreekdestilte.nl kunt u ook per mail of chat contact hebben. Daarnaast is er een forum en kunt u gebruik maken van de lotgenotengroepen.
 • Bij de politie kunt u zelf aangifte doen van geweld. Neem contact op met de politie via telefoonnummer 0800-8844.
  www.politie.nl/aangifte

 • Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt contact tussen direct betrokkenen van een delict of ingrijpende gebeurtenis. Dit kan psychisch, fysiek of seksueel geweld zijn, kort of langer geleden. Dit zorgvuldig begeleid contact wordt herstelbemiddeling genoemd. Het geeft slachtoffers de kans vragen te stellen (aan de pleger) en te vertellen wat de gevolgen van het misbruik zijn geweest. Antwoorden en erkenning krijgen, kan slachtoffers meer rust geven. Herstelbemiddeling is vrijwillig, vertrouwelijk en wordt begeleid door een onafhankelijke bemiddelaar. Aanmelden kan via de website van Perspectief: www.perspectiefherstelbemiddeling.nl.
  Ook kunt u bellen met het aanmeldpunt: 030-234 00 45. Na de aanmelding maakt een bemiddelaar van Perspectief een afspraak met u om de bemiddeling te bespreken. Zowel jongeren als volwassenen kunnen deelnemen aan herstelbemiddeling.
 • Het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp (AKJ) is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. De vertrouwenspersonen van het AKJ ondersteunen jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdhulp. Ze helpen bij het indienen van klachten en maken daarnaast melding van deze signalen bij instellingen, financiers en eventueel de Inspectie. Neem contact op met het AKJ via telefoonnummer 088 555 1000.
  www.akj.nl

Speciaal voor kinderen en jongeren zijn er ook nog de volgende instanties:

 • De Kinderombudsman beantwoordt vragen en klachten over de rechten van kinderen tussen 0 en 18 jaar. Bijvoorbeeld als je denkt dat je kinderrechten worden geschonden op school, door politie of door hulpverleners. De Kinderombudsman is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 12.00 uur tot 17.00 uur op het gratis nummer: 0800 – 876 54 32.
  www.dekinderombudsman.nl
 • Defence for children is een organisatie die opkomt voor kinderrechten. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 071-516 09 80.
  www.defenceforchildren.nl
 • De Kindertelefoon is er voor kinderen van 8 tot 18 jaar. Je kunt met iemand je problemen bespreken en vragen om hulp. Je hoeft je naam niet te zeggen. Bellen via 0800-0432 (gratis) of chatten kan elke dag tussen 14.00 en 20.00 uur.
  www.kindertelefoon.nl
 • Question-Zone is een plek waar jongeren kunnen bellen, chatten of mailen over al hun problemen. Je krijgt persoonlijk advies van professionele hulpverleners. Question-Zone is bereikbaar via telefoonnummer 0900-1450 (15 ct. p/m)
  www.question-zone.nl

Lotgenoten