Melding namens mijzelf

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Welkom bij de digitale vragenlijst van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg. Wij zijn u zeer erkentelijk dat u een bijdrage wilt leveren aan het onderzoek.

De vragenlijst is behoorlijk uitgebreid en waarschijnlijk duurt het invullen minimaal 60 minuten. U kunt heen- en weer springen tussen de verschillende pagina’s, maar u kunt de vragenlijst niet tussendoor opslaan en afsluiten. We werken aan deze mogelijkheid. Wij vragen u dus de vragenlijst in één keer in te vullen.

De gestelde vragen over het geweld kunnen als indringend en pijnlijk worden ervaren. Geweld kent vele vormen. Om precies te achterhalen wat er is gebeurd in uw situatie, moet er zo veel mogelijk bekend zijn over de feitelijke handelingen en omstandigheden. Wij vragen daarvoor uw begrip. Mocht u echter een vraag tegenkomen die u niet wilt of kunt beantwoorden, dan hoeft u dit ook niet te doen.

Wij zijn ons ervan bewust dat het invullen van de vragenlijst heftige emoties op kan roepen. Mocht u na (of tijdens) het invullen van de vragenlijst behoefte hebben aan een luisterend oor, dan kunt u contact opnemen met de hulplijn Verbreek de Stilte van Slachtofferhulp Nederland, telefoonnummer 0900-9999 001 (ma t/m vr 09.00 - 17.00 uur).

Voor het onderzoek is het van groot belang te weten wat er op welke locatie is voorgevallen. Mocht u in meerdere instellingen en/of pleeggezinnen geweld mee hebben gemaakt, dan kunt u dat in de vragenlijst aangeven. Achter elke vraag staat een vraagteken, waarop u kunt klikken voor een toelichting op de vraag of een voorbeeldantwoord.

Wanneer u te maken hebt gehad met meerdere vormen van geweld en/of geweld in meerdere pleeggezinnen of instellingen, dan kan de commissie zich voorstellen dat het lastig is om de hele vragenlijst compleet in te vullen. U kunt er dan voor kiezen om alleen de vormen van geweld te vermelden waarvan u vindt dat de commissie ervan op de hoogte moet zijn.

U mag de vragenlijst anoniem invullen, maar in het belang van het onderzoek verzoeken wij u om in ieder geval uw geboortedatum en uw geslacht in te vullen. Dit is echter niet verplicht.

De commissie zal te allen tijde op vertrouwelijke wijze met uw informatie omgaan. Zij zal nooit naar buiten brengen dat u melding heeft gemaakt en uw informatie wordt niet gedeeld met derden.