Opdracht en reikwijdte van het onderzoek

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Opdracht en reikwijdte van het onderzoek

Het kabinet gaf in november 2016 de commissie opdracht om onderzoek te doen naar:

a. het fysiek en psychisch geweld dat zich tussen 5 mei 1945 en heden heeft voorgedaan jegens:

- minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen,
- minderjarigen die krachtens een rechterlijke machtiging zijn geplaatst in een ggz-instelling en
- minderjarige vreemdelingen die onder voogdij zijn gesteld van een voogdij instelling en geplaatst zijn in een pleeggezin of opvang van overheidswege;

b. het fysiek en psychisch geweld dat zich tussen 5 mei 1945 en heden heeft voorgedaan in een afgebakende groep internaten voor doven en blinden, waarover tijdens het vooronderzoek signalen zijn ontvangen, jegens de daar geplaatste minderjarigen;
c. de context waarbinnen het geweld bedoeld onder a en b heeft plaatsgevonden en de mechanismen die bij dit geweld een rol speelden, alsook de mogelijkheden om melding te maken van het zich voordoen ervan;
d. de bekendheid bij de overheid van signalen over het zich voordoen van geweld bedoeld onder a en b en de wijze waarop de overheid op deze signalen heeft gereageerd;
e. het gewenste aanbod aan hulpverlening voor in de kinderjaren mishandelde en misbruikte volwassenen en of daaraan afgemeten het huidige aanbod adequaat is.
U leest meer over de opdracht en reikwijdte van het onderzoek in de brief aan de Kamer. Aan het onderzoek gingen een vooronderzoek en aanvullend vooronderzoek vooraf, Daar leest u meer over op de pagina Vooronderzoek.

Meer informatie

U leest meer over de opdracht en reikwijdte van het onderzoek in de brief aan de Kamer. Aan het onderzoek gingen een vooronderzoek en aanvullend vooronderzoek vooraf, Daar leest u meer over op de pagina Vooronderzoek.