Veelgestelde vragen

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Over de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg

· Wat doet de commissie?
De commissie doet wetenschappelijk onderzoek naar fysiek, psychisch en seksueel geweld jegens minderjarigen die in de periode 1945–heden onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in de jeugdzorg. Het onderzoeksterrein van de commissie is zelfs op verzoek van het kabinet nog wat breder getrokken. De commissie kijkt naar wat er gebeurd is in pleeggezinnen, jeugdzorginstellingen, jeugd-GGZ-instellingen en de kinder- en jeugdpsychiatrie, instellingen voor jongeren met een LVB, opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, justitiële jeugdinrichtingen en internaten voor dove/slechthorende of blinde/slechtziende kinderen.

· Wat doet de commissie niet?

Heeft u, of iemand die u kent, op dit moment een probleem met jeugdzorg? Dan kunt u het beste contact opnemen met het AKJ (telefoonnummer 088 555 1000 of via

www.AKJ.nl). De commissie bemoeit zich niet met lopende juridische procedures die een melder al begonnen is. Bel altijd de politie als u of iemand anders in gevaar verkeert. Als dat niet zo is en er bestaat een vermoeden van een strafbaar feit, raden wij u aan contact te zoeken met de politie. Die kan met u beslissen of er aangifte gedaan moet worden.

· Waarom is de commissie opgericht?
Rond 2010 is er onderzoek gedaan naar seksueel misbruik binnen de Katholieke kerk en binnen de jeugdzorg (door respectievelijk de commissie-Deetman en de commissie-Samson). Bij deze commissies hebben zich veel mensen gemeld die naast seksueel misbruik ook te maken hebben gehad met fysiek en/of psychisch geweld. Of zij hebben niet te maken gehad met seksueel misbruik, maar wel met fysiek en/of psychisch geweld. Omdat geweld buiten het onderzoeksdomein viel, kon het niet meegenomen worden in die eerdere onderzoeken. Veel mensen hebben dus niet, of maar deels, hun verhaal kunnen doen. De regering vond het echter van groot belang dat er ook gedegen onderzoek naar psychisch en fysiek geweld werd gedaan. Het huidige onderzoek is dus een vervolg op eerder onderzoek.

· Door wie wordt het onderzoek van de commissie uitgevoerd?
De commissie kan het onderzoek niet zonder hulp van een onderzoeksteam uitvoeren. Dit onderzoeksteam wordt gevormd door onderzoekers van verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen. Alle betrokken onderzoekers tekenen een geheimhoudingsverklaring als zij in het kader van het onderzoek in aanraking komen met persoonlijke informatie van slachtoffers. Persoonlijke informatie wordt uitsluitend in geanonimiseerde vorm in het onderzoek uitgewerkt.

· Is de commissie onderdeel van Jeugdzorg Nederland?
Nee, de commissie is onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van Jeugdzorg Nederland of een andere hulpverlenende instantie.

· Wie zit er in de commissie?
Nieuwsgierig naar wie er in de commissie zitten? Bekijk de leden.

Praktisch

·Ik wil melding doen over wat mij (of iemand anders) is overkomen binnen een jeugdzorginstelling of pleeggezin. Kan dat nog?
Nee, de commissie neemt na 6 januari geen nieuwe meldingen meer op. Ons meldpunt is nu definitief gesloten. Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor, dan kunt u contact opnemen met Verbreek de Stilte op telefoonnummer 0900 9999 001.

· Ik heb (vóór de sluiting van het meldpunt) via het telefonisch meldpunt of door de digitale vragenlijst in te vullen melding gedaan, hoe gaat het nu verder?
Indien u hier toestemming voor heeft gegeven, kan de informatie die u ons heeft verstrekt geanonimiseerd gebruikt worden ten behoeve van het onderzoek. De verhalen van melders vormen één van de bronnen waarop de commissie de conclusies van haar wetenschappelijk onderzoek baseert. De commissie zal nooit uw persoonlijke informatie publiceren. Wanneer het eindrapport gereed is, zal dat te downloaden zijn via de website van de commissie. U krijgt hiervan per e-mail bericht.

·Ik heb al eerder (vóór de sluiting van het meldpunt) melding gedaan, maar ik wil iets aanpassen of toevoegen aan mijn melding. Kan dat nog?
Stuur een e-mail naar info@commissiegeweldjeugdzorg.nl , dan kijken we of dit nog mogelijk is. We zullen u hierover vervolgens per e-mail berichten.

·Als ik mijn verhaal mail naar info@commissiegeweldjeugdzorg.nl, wordt het dan nog meegenomen in het onderzoek?
Nee, na 6 januari neemt de commissie geen nieuwe meldingen meer op. Uw verhaal zullen we ongebruikt aan u retour zenden.

·Mijn contactgegevens zijn gewijzigd. Hoe kan ik dit doorgeven aan de commissie?
U kunt ons mailen op info@commissiegeweldjeugdzorg.nl of een bericht sturen via het contactformulier op onze website (link)

·Ik heb een vraag over het onderzoek. Hoe kan ik die stellen?
U kunt ons mailen op info@commissiegeweldjeugdzorg.nl of een bericht sturen via het contactformulier op onze website (link)

· Kan ik een kopie van het eindrapport krijgen als dit verschenen is?
Wanneer het eindrapport gereed is, kunt u het downloaden via onze website. Iedereen die bij ons melding heeft gedaan, krijgt hiervan per e-mail bericht.

· Wat is de looptijd van het onderzoek? Wanneer komt het eindrapport uit?
Het onderzoek loopt tot begin 2019. Het eindrapport verschijnt eind mei 2019.

· Wat is het verschil tussen deze commissie en de Commissie-Samson?

De Commissie-Samson deed onderzoek naar seksueel misbruik binnen instellingen en pleeggezinnen. De huidige commissie doet onderzoek naar lichamelijk, geestelijk en seksueel geweld binnen instellingen en pleeggezinnen.

Geen melding, wel een luisterend oor

· Ik heb behoefte aan een luisterend oor. Kan ik ergens terecht nu het telefonisch meldpunt van de commissie gesloten is?

U kunt bellen naar het telefoonnummer van Verbreek de Stilte indien u behoefte hebt aan een luisterend oor. Let op: Verbreek de Stilte valt niet onder de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg. Uw verhaal wordt dus niet meegenomen in het onderzoek. Wel kunnen zij u, indien gewenst, doorverwijzen naar hulpverlening. Het telefoonnummer van Verbreek de Stilte is 0900 9999 001.

·Als ik mijn verhaal vertel aan een medewerker van Verbreek de Stilte, wordt het dan nog meegenomen in het onderzoek van de commissie?

Nee, na 6 januari neemt de commissie geen nieuwe meldingen meer op.

Privacy

· Hoe wordt er omgegaan met mijn privacy tijdens het onderzoek?
De commissie zal te allen tijde uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens en uw verhaal omgaan. Deze worden niet gedeeld met partijen buiten het onderzoek. De commissie zal nooit naar buiten brengen dat u melding heeft gedaan. Uw naam verschijnt ook niet in het eindrapport.

· Als ik melding doe, gaat de commissie dan informatie over mij opvragen bij andere instanties?
Nee, de commissie zal nooit bij andere partijen informatie over u opvragen.

· Wat gebeurt er met mijn gegevens nadat het onderzoek is afgerond? Worden deze vernietigd?
Deze gegevens - die ten behoeve van het werk van de commissie verzameld zijn - zullen in principe enige tijd na het einde van de commissie vernietigd worden, tenzij anders bepaald wordt. Het Ministerie van Veiligheid & Justitie zal daarvoor een protocol opstellen.

· Komt mijn naam in het eindrapport te staan?
Zeker niet. De commissie zal te allen tijde uiterst zorgvuldig met zowel uw verhaal als met uw persoonsgegevens omgaan. De commissie zal nooit naar buiten brengen dat u melding heeft gedaan en uw naam komt niet in het rapport te staan.

· Ik heb de naam van de instelling/het pleeggezin waar ik gewoond heb doorgegeven. Wordt er nu contact opgenomen met hen?
Nee, de door u genoemde instelling of pleeggezin wordt niet benaderd. Eventueel kan de commissie besluiten tot archiefonderzoek bij bepaalde instellingen, maar ook dan wordt de instelling niet op de hoogte gesteld van uw melding.

Voor meer informatie over privacy kunt u ook de gedragscode raadplegen.

Hulpverlening en/of lotgenotencontact

· Ik heb behoefte aan hulpverlening. Waar kan ik naartoe?
U kunt contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland (www.slachtofferhulp.nl). Zij bieden ondersteuning op emotioneel, praktisch en/of juridisch gebied. Neem hiervoor contact op via telefoonnummer 0900-9999 001 (ma t/m vr 09.00 - 17.00 uur). Slachtofferhulp Nederland heeft een hulplijn voor slachtoffers van fysiek en psychisch geweld, en seksueel misbruik. De medewerkers van de hulplijn zijn op de hoogte van de impact van geweld en seksueel misbruik op slachtoffers. Zij kunnen samen met u bekijken welke hulp het beste bij u en uw situatie past.

· Ik zou graag in contact komen met lotgenoten. Wat kan ik doen?
Er zijn verschillende lotgenotenorganisaties. Kijkt u voor een overzicht op deze pagina.

· Ik zou graag in contact willen komen met mensen die in hetzelfde pleeggezin/dezelfde instelling als ik hebben gewoond. Kan de commissie mij daarbij helpen?
De commissie kan dat zelf niet doen. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met Stichting SKIP (www.stichtingskip.nl). Via hun website kunt u een oproep plaatsen.

Juridische zaken

· Gaat de commissie juridische stappen ondernemen tegen in meldingen genoemde instellingen of personen?
De commissie doet dat niet, zij gaat daar niet over.

· Worden de gemelde strafbare incidenten doorgegeven aan de politie of het Openbaar Ministerie als er nooit aangifte is gedaan?
De commissie zal altijd de melder aanraden om zelf aangifte te doen bij de politie als er een vermoeden is van een strafbaar feit. De commissie zal, waar nodig, helpen bij dat contact leggen.

· Kan ik aanspraak maken op een schadevergoeding?

Het is de commissie niet bekend of er van de zijde van de regering of jeugdzorg een schadefonds komt voor mensen die geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt. De commissie gaat daar niet over.